Middagsymposium


18 april 2019


Bildung.city | Amsterdam

Programma

13.00 uur Inloop

13.30 uur Wat houdt de DNA-V methode in?
Floor Reeze (ACT coach en trainer. Coach in Actie) en Maaike Steeman (GZ-psycholoog gespecialiseerd in ACT, trainer en auteur van ‘Wonderlijke binnenwereld’).

Tijdens de introductieworkshop wordt de achtergrond van ACT besproken en hoe je deze kan vertalen naar de DNA-V methode, waardoor het beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren. We gaan actief oefenen om te ervaren hoe het werkt, zodat je ook zelf met de methode aan de slag kunt. Theorie en oefening zullen elkaar afwisselen.

14.30 uur Pauze

15.00 uur Vervolg van de workshop.

16.00 uur Ruimte voor discussie en vragen

16.15 uur Borrel en nazit

17.00 uur Einde